arkitekter-restauranginredning-stockholm

Företag

Vi på Blank arkitektkontor i Stockholm tar oss an små och stora projekt med samma engagemang och lyhördhet. För dig som arbetar på kommun, är företagskund eller fastighetsutvecklare erbjuder vi flertalet tjänster.

Våra arkitekter har stor erfarenhet av att arbeta med flerbostadshus, ombyggnader, inredning, stadsplanering samt bostadsrättsföreningar. Kontakta oss i dag så kan vi se om det finns möjligheter till intressanta samarbeten!

Flerbostadshus

Om din familj växer eller om du vill ha mer yta i bostaden kan vi hjälpa dig skapa en ombyggnad eller tillbyggnad på dina villkor. Beroende på när ditt hus var byggt samt hur formspråket och designen ser ut på övriga fastigheten, så ser vi till att ta fram en ritning som passar in till helheten.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bostäder i en större skala, från parhus och radhus till större flerfamiljshus. Vi kan vara behjälpliga med allt från att leta byggbar mark och göra markanvisningsförslag mot kommuner till att ta fram kompletta bygghandlingar.

arkitekt-stockholm-flerbostadshus

Ombyggnader

Mycket av framtidens lokal- och bostadsbehov går att lösa inom befintligt byggnadsbestånd. Vi tror på att lyfta och förädla befintliga fastigheter för att förlänga deras livslängd. Det kan både resultera i ny spännande arkitektur och minska byggandets klimatpåverkan.

Vår arkitektbyrå i Stockholm har lång erfarenhet av att komplettera villor med nya rum och vet hur vi ska ta hänsyn till materialval, grundpelare och design i vårt arbete. Vi arbetar alltid lösningsfokuserat när vi är på uppdrag gällande ombyggnader och kan maximera ytan, även på de mest otippade ställena i bostaden.

Har du en fastighet som skulle kunna bli något mer än den är i dag? Kontakta gärna oss så kan vi ta ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era behov och på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa till!

stockholm-arkitekter-ombyggnader-illustration

Inredning

Blank har ritat ett flertal restauranginredningar och har ett långt pågående arbete med den expansiva salladsrestaurangkedjan Holy Greens som etablerat sig i flera städer runt om i landet.

Om du vill skapa en restaurangmiljö som får din restaurang att skilja sig ur mängden får du gärna kontakta oss så kan vi ta ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era behov och går igenom mer i detalj hur processen skulle kunna se ut!

stockholm-arkitekter-resturang

Stadsplanering

Blank Arkitekter har tillsammans med Nacka Kommun tagit fram ett stadsplaneförslag i form av en samrådshandling för Bergs Gård längs Nackas norra kust.

Vi är väl bevandrade i stadsbyggandets komplexa natur och kan vara en trygg samarbetspartner vid utvecklandet av nya stadsbyggnadsförslag.

Ni kan vara en privat aktör som sitter på en större bit mark ni vill utveckla på ett optimalt sätt eller en växande kommun i behov av spetskompetens inom planområdet.

stockholm-arkitekter-stadsplanering

Bostadsrättsföreningar

Renoveringar och ombyggnader inom bostadsrättsföreningar är ofta komplexa projekt där ett stort ansvar hamnar på en styrelsen.

Våra arkitekter i Stockholm har kompetensen att hjälpa gärna er att på ett smidigt sätt ge er byggnad den omsorg den förtjänar. Vi kan göra allt från att ta fram ombyggnads- och färgsättningsförslag till att vara med och driva igenom hela byggprojektet.

stockholm-arkitekter-hyresgästanpassning

Specialiserade arkitekter i Stockholm

  • Bostäder (lägenheter, om- och tillbyggnader, villor, radhus, flerfamiljshus)
  • Hyresgästanpassningar
  • Restaurang- och butiksinredning
  • Stadsplanering

Samarbete med erfarna hantverkare

Vi ritar upp starka grundpelare när du ska bygga nytt hus så att resultatet håller hög kvalitet. Vi samarbetar med olika entreprenörer och hantverkare inom byggbranschen som följer våra ritningar till punkt och pricka.

Våra arkitekter i Stockholm finns med dig genom hela processen för att säkerställa att arbetet följer de regler och rekommendationer vid nybyggen.

arkitekt-stockholm-tillbyggnad-mätverktyg

Hjälp med arkitekturen på dina villkor

Känner du att du vill sköta byggandet själv men vill ha hjälp med arkitekturen så kan våra arkitekter i Stockholm hjälpa dig med ritningarna. På så sätt får du veta hur slutresultatet kommer att bli. I annat fall erbjuder vi dig en helhetslösning då vi både ansvarar för ritningar, projekterar och gestaltar hela byggnaden.

Vi strävar alltid efter högsta kvalitet i vårt arbete och fokuserar på att hitta lösningar till dina husprojekt.

Kontakta oss redan i dag om du vill boka ett första möte på vårt arkitektkontor i Stockholm så att du kan få mer information om vårt pris och samt hur processen går till.

Boka ett möte med våra arkitekter i Stockholm och berätta om dina byggplaner. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ritning och genomförande.