arkitekter-restauranginredning-stockholm

Företag

Vi på Blank arkitektkontor i Stockholm tar oss an små och stora projekt med samma engagemang och lyhördhet. För dig som arbetar på kommun, är företagskund eller fastighetsutvecklare erbjuder vi ett flertal tjänster.

Våra arkitekter har stor erfarenhet av att arbeta med flerbostadshus, ombyggnader, stadsplanering samt bostadsrättsföreningar. 

Kontakta oss i dag så kan vi se om det finns möjligheter till intressanta samarbeten!

Flerbostadshus

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bostäder i en större skala, från parhus och radhus till större flerfamiljshus. Vi kan vara behjälpliga med allt från att leta byggbar mark och göra markanvisningsförslag mot kommuner till att ta fram kompletta bygghandlingar.

Kontakta gärna oss så kan vi ta ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era behov och går igenom mer i detalj hur processen skulle kunna se ut!

arkitekt-stockholm-flerbostadshus

Ombyggnader

Mycket av framtidens lokal- och bostadsbehov går att lösa inom befintligt byggnadsbestånd. Vi tror på att lyfta och förädla befintliga fastigheter för att förlänga deras livslängd, det kan både resultera i ny spännande arkitektur och minska byggandets klimatpåverkan.

Har du en fastighet som skulle kunna bli något mer än den är idag? Kontakta gärna oss så kan vi ta ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era behov och på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa till!

stockholm-arkitekter-ombyggnader-illustration

Inredning

Blank har ritat ett flertal restauranginredningar och har ett långt pågående arbete med den expansiva salladsrestaurangkedjan Holy Greens som etablerat sig i flera städer runt om i landet.

Om du vill skapa en restaurang- eller butiksmiljö som skiljer sig ur mängden får du gärna kontakta oss så kan vi ta ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era behov och går igenom mer i detalj hur processen skulle kunna se ut!

stockholm-arkitekter-resturang

Stadsplanering

Blank Arkitekter har tillsammans med Nacka Kommun tagit fram ett stadsplaneförslag i form av en samrådshandling för Bergs Gård längs Nackas norra kust.

Vi är väl bevandrade i stadsbyggandets komplexa natur och är en trygg samarbetspartner vid utvecklandet av nya stadsbyggnadsförslag.

Ni kan vara en växande kommun i behov av spetskompetens inom planområdet eller en privat aktör som sitter på en större bit mark ni vill utveckla på ett optimalt sätt.

stockholm-arkitekter-stadsplanering

Bostadsrättsföreningar

Renoveringar och ombyggnader inom bostadsrättsföreningar är ofta komplexa projekt där ett stort ansvar hamnar på bostadsrättsföreningens styrelse.

Våra arkitekter i Stockholm har kompetensen att hjälpa gärna er att på ett smidigt sätt ge er byggnad den omsorg den förtjänar. Vi kan göra allt från ombyggnads- och färgsättningsförslag och trapphusrenoveringar till fasadrenoveringar och att vara med och driva igenom hela byggprojektet.

stockholm-arkitekter-hyresgästanpassning

Specialiserade arkitekter i Stockholm

  • Bostäder (lägenheter, om- och tillbyggnader, villor, radhus, flerfamiljshus)
  • Hyresgästanpassningar
  • Stadsplanering

Samarbete med erfarna hantverkare

Vi tar fram ett genomarbetat ritningsunderlag som gör det lätt för byggare och hantverkare att göra ett högkvalitativt jobb. Vi har samarbeten med erfarna och duktiga entreprenörer och hantverkare inom byggbranschen som tillsammans med oss ser till att slutresultatet blir bästa möjliga.

Blank Arkitekter i Stockholm finns med dig genom hela processen för att säkerställa att arbetet följer byggandets regler och rekommendationer.

Hjälp med arkitekturen på dina villkor

Du kan själv vara med och styra hur omfattande vårt arbete ska vara. Blank Arkitekter i Stockholm kan anpassa nivån på ritningsarbetet så att det passar dina önskemål och din ekonomi.

Vi strävar alltid efter högsta kvalitet i vårt arbete och fokuserar på att hitta de optimala lösningarna för ditt byggprojekt.

Kontakta oss redan i dag om du vill boka ett första möte på vårt arkitektkontor i Stockholm så att du kan få mer information om vårt pris och hur processen kan läggas upp.

Boka ett möte med våra arkitekter i Stockholm och berätta om dina byggplaner. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ritning och genomförande.