Erfarenhet inom stadsplanering och bostadsarkitektur

Blank Arkitekter i Stockholm drivs av Linnéa Holmberg och Kalle Zetterholm som båda har lång professionell erfarenhet, både som egenföretagare och som anställda på några av landets mest välrenommerade arkitektkontor. Vi har en bred erfarenhet inom stadsplanering och bostadsarkitektur.

Kontoret har belönats med ett flertal priser i internationella arkitekturtävlingar, senast i ett centrum för konstnärer i Lettland.

arkitekt-stockholm-fastigheter-äng-människor

För företag och kommuner såväl som privatpersoner

Våra beställare är allt från privatpersoner och restaurangägare till fastighetsutvecklare och kommuner.

Blank eftersträvar ett jämlikt och ödmjukt förhållningssätt till beställaren där vi kan stärka era idéer och önskemål samtidigt som vi med vår erfarenhet och kompetens kan föreslå lösningar som ligger bortom det ni hade föreställt er.

Vi ser till helheten – från idé och ritningar till lagar, ekonomi och hållbarhet

Vi bearbetar beställarens önskningar, projektets ekonomi, tomtens förutsättningar, gällande lagar och planmässiga förutsättningar till en arkitektonisk helhet.

Vår ambition är alltid att göra projekt som är förankrade i platsens geografi och historia, som har en stark identitet, som åldras vackert och har en lång livslängd.

Komplett arkitektkontor i Stockholm med ett stort nätverk

Att anlita oss som arkitekter gör stor skillnad för slutresultatet. Vi föreslår välstuderade, effektiva och platsanpassade lösningar. Detta gäller allt från planlösning till val av material och konstruktioner.

Vårt arkitektkontor har ett upparbetat kontaktnät av byggarbetare, konsulter och leverantörer som vi gärna kopplar samman med dig som beställare vid behov.

Vi strävar efter att alltid kunna hjälpa dig genom hela processen, från en första idé till ett önskat slutresultat.

arkitekt-stockholm-byggnad-trä-rundad-paris

Ett av landets ledande arkitektkontor inom bostäder.

Blank Arkitekter i Stockholm är ett ambitiöst och lyhört arkitektkontor som strävar efter att skapa högsta möjliga kvalitet utifrån varje projekts specifika förutsättningar.

I varje projekt undersöker vi hur vi på bästa sätt kan effektivisera användandet av jordens resurser för att minimera dess negativa miljöpåverkan.

Tjänster vårt arkitektkontor erbjuder

För privatpersoner

  • Villor och fritidshus
  • Tillbyggnader
  • Ombyggnader
  • Attefallshus och komplement
  • Lägenhetsombyggnader

Läs gärna mer om dessa tjänster vi erbjuder privatpersoner här.

För företagskunder, fastighetsutvecklare och kommuner

  • Flerbostadshus
  • Ombyggnader
  • Stadsplanering
  • Bostadsrättsföreningar

Läs mer om dessa tjänster vi erbjuder företagskunder, fastighetsutvecklare och kommuner här.

Specialiserade och certifierade arkitekter i Stockholm

Vi är specialiserade arkitekter i Stockholm inom bostäder (lägenheter, om- och tillbyggnader, villor, radhus och flerfamiljshus), hyresgästanpassningar samt stadsplanering.

Blank Arkitekter är licenserade arkitekter SAR/MSA och medlemmar i Sveriges Arkitekter.

Olika projekt inom arkitektur

Vår kunskap är bred och tack vare vår långa erfarenhet av att utföra många sorters projekt har vi möjlighet att erbjuda dig en tjänst helt anpassad efter dina behov.

Boka ett första möte med oss arkitekter i Stockholm

Boka gärna ett kostnadsfritt möte med oss arkitekter i Stockholm eller hör gärna av dig med en förfrågan. Berätta gärna mer om dina tankar och idéer i kontaktformuläret så att vi kan förbereda oss inför mötet.

Vi ser fram emot att höra från dig!